Prostota

Oprogramowanie zorientowane na odczyt danych. Bez zbędnych modułów analiz/predykcji.

Dane mają jak najszybciej trafić do bazy danych lub programu księgowego do dalszych rozliczeń.

Uniwersalność

Obsługa dowolnych liczników mediów komunikujących się po Mbusie oraz Modbusie RTU/TCP.

Integracje

CSV

Eksport do csv prost z przeglądarki.

MQTT

Wysyłanie danych na brokera MQTT

Webhook

Wysyłanie danych bezpośrednio na zdefiniowany endpoint HTTP

NodeRed

Możliwość dowolnej integracji z wykorzsytaniem środowiska NodeRed